Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

Adatkezelő megnevezése

Szolgáltató neve: Pitbullcase Kft.
Cégjegyzék száma: Cg.: 13-09-177451
Adószáma: 25389243-2-13
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-91683/2016
Szolgáltató E-mail címe: info@pitbullcase.hu
Telefonszám: +36209600800, +3623386331
Honlapja: http://pitbullcase.hu
Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Telephelye/Postai címe: 2030 Érd, Aradi utca 68.
Tárhely szolgáltató neve, címe: Linux Szerver Kft. 3300 Eger, Garay utca 5.

I. rész – Általános rendelkezések

1. § E szabályzat célja, hogy biztosítsa az adatvédelemmel kapcsolatos jogoknak és az adatbiztonság követelményeinek az érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvánosságra hozatalát, rendelkezzen az adatvédelmi incidensek bekövetkezése esetében követendő eljárási szabályokról.

2. § (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Pitbullcase Kft-nél folytatott személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

(2) A szabályzat hatálya különösen a következő munkafolyamatokkal kapcsolatos adatkezelésre terjed ki:
a) Rendeléshez, számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok kezelése
b) Email cím, telefonszám: Kapcsolattartás a számlázással vagy a szállítással kapcsolatos adatok/kérdések egyeztetésére.

II. rész – A személyes adatok kezelése

3. § (1) A Pitbullcase Kft-nél folytatott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a Pitbullcase Kft (www.pitbullcase.hu) (a továbbiakban: adatkezelő).
(2) Az adatkezelőnél személyes adat csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

4. § Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező, továbbá, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen jogkövetkezménnyel jár. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. A tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ez a tájékoztatás írásban, valamint az adatkezelő honlapján elhelyezett közlemény formájában is történhet.

5. § Az adatkezelőnél adatkezelést végző munkavállalók kötelesek az általuk megismert személyes adatokat hivatali titokként megőrizni. Ilyen munkakörben csak az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett.

6. § Az adatkezelő által végzett adatkezelés biztonságát a következő technikai és szervezési intézkedések garantálják:

a) az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz csak a munkakörükre tekintettel erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá, belépési jelszavuk megadását követően;
b) rendszeres mentések;
c) a munkavállalók által tett titoktartási nyilatkozat;
d) szerver biztosnsági rendszer;

7. § Minden olyan személyes adatkezelés esetében, amely nem jogszabályi rendelkezésen alapul és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), d) vagy f) pontja alapján nincs jogalap az adatkezelésre, az adatkezelés megkezdése előtt az érintett kifejezett hozzájárulását kell kérni.

8. § (1) Az adatkezelés során a személyes adatot a jogszabályban, kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában pedig a (2) bekezdésben meghatározott ideig lehet kezelni.
(2) Az adatkezelő által kezelt azon személyes adatokat, amelyekre vonatkozóan jogszabály nem rendelkezik a törlésről, az alábbi időpontot, illetve időtartamot követően kell törölni.

9. § Amennyiben az érintett hozzájárult ahhoz, hogy hogy az általa egyedileg tervezett termék megjelenjen az elkészült tervek között, valamint a Facebook oldalunkon, az adatkezelő az alábbi személyes adatokat jeleníti meg az oldalon:
- Családi- és utónév
- Szállítási címnek megadott város

Szükséges sütik

Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a www.pitbullcase.hu weboldal jól működjön, lehetővé teszik Önnek, hogy különböző funkciókat használjon. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.
Ezek a sütik nem azonosítják egyénileg. Ha nem fogadja el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.

Teljesítmény sütik (Performance)

Segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba weboldalunkkal azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a weboldalunk teljesítményének optimalizálásában.
Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg. Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.

Célzás vagy Reklám sütik (Targeting)

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak az Ön számára és érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg egy hirdetést. Abban is segítenek, hogy mérjük reklám kampányaink hatékonyságát az oldalakon. Ezeket a sütiket arra használhatjuk, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogatott és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve hirdetőinket.
Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

Cél Név Adatkezelési tájékoztató elérhetősége
analitikai mérések Google Analytics http://www.google.com/intl/hu/policies/
személyre szabott reklám megjelenítése Google AdSense http://www.google.com/intl/hu/policies/
Google Adwords konverziókövetés Google AdWorlds https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

A Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon részletesen megismerheti:
www.google.de/policies/privacy/

Sütik kontrollálása és törlése.

A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatók a beállítások, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg a böngésző információkat vagy a böngésző segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!
Ha kikapcsolja az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a pitbullcase oldalán van.
Ha különböző eszközöket használ a www.pitbullcase.hu oldal megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.) bizonyosodjon meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön az Ön süti igényeinek megfelelően került beállításra.

HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

(1) A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

(2) Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

(3)A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

(4) Hírlevél
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes profiljukba belépve is bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről.

(5) Személyre szabott hírlevél
A Pitbullcase Kft a felhasználók személyes adatait,arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.A személyre szabott hírlevél keretében a Pitbullcase Kft. a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.
A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a Pitbullcase hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

(5) 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.

(5) 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Vállalkozz Hatékonyan Kft.
2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.
06 20/362-8289
info@miclub.hu 


(5) 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

(5) 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

(5) 5. Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.

(5) 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

(5) 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

(5) 8. Az adatfeldolgozó tevékenysége: A …….. (webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (Vállalkozz Hatékonyan Kft., Magyarország, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése, de ugyanezt az eredményt érheti el, ha a webáruházunkba bejelentkezve a ……. menüpontban inaktiválja a hírlevél feliratkozását.
Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.
 

Jogszabályi háttér

A Pitbullcase Kft. által gyűjtött személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályi háttér a meghatározó:

(1) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A levelező listák rendszerében történő adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja személyes adat adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja
Családi- és utónév A felhasználó azonosítása
E-mail cím A felhasználó informálására szolgáló e-mail cím.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos adatok/kérdések egyeztetésére.<
Szállítási név és cím Házhozszállításhoz szükséges
Számlázási név és cím A számla kiállításhoz szükséges

Ön szabadon eldöntheti, hogy mely személyes adatait adja meg, de az adatok teljeskörű kitöltésének elmulasztása azzal jár, hogy a rendszerünk nem tudja elfogadni az regisztrációt, így a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon:
Felhasználói e-mail címe, jelszó, vezeték- és keresztnév, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: A bejelentkezést követően a rendszerben lévő összes adatát törölheti a profiljában (a teljes felhasználói profilt beleértve), e-mail útján az info@pitbullcase.hu e-mail címen, telefonon a +36209600800 számon.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

(1) Tárhely-szolgáltató:
Linux Szerver Kft. 3300 Eger, Garay utca 5. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő)

(2) Weboldal üzemeltető:
Pitbullcase Kft, Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Telephelye/Postai címe: 2030 Érd, Aradi utca 68.

(3) Számlázó rendszer:
www.billingo.hu, Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.,
cégjegyzékszám: 01-09-1981177 (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő)

(4) Könyvelés:
Debra és Társa Kft. 1141 Budapest, Vezér utca 85. 3/2. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő)

(5) Futárszolgálat:
Express One Hungary Kft.
1239 Budapest, Európa u. 12, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő)

(6) FoxPost Csomagautomata:
FoxPost Zrt. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő)

(7) Banki tranzakciók (Átutalás – bankkártyás fizetés):
UniCredit Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő)

(8) Követeléskezelés
Credit Controll Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő)

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. A részvételi szándék jelzésének feltétele, hogy Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatónkat, amit a hírlevél feliratkozásnál és a vásárlás véglegesítésénél jóvá kell hagynia (be kell pipálnia).

Adatbiztonsági intézkedések

Az kezelő személyzet az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan rögzíti. A Pitbullcase Kft az önként megadott adatokat a Pitbullcase Kft által üzemeltett szervereken tárolja.
Az Pitbullcase Kft és a weboldal fejlesztői a megfelelő intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
tájékoztatáshoz való jog,
helyesbítéshez való jog,
törléshez való jog.

Tájékoztatás-kéréshez való jog

Ön a tájékoztatóban található elérhetőségeken írásban információt kérhet a Pitbullcase Kft-től
a következőkről:
mely személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési céllal,
milyen forrásból,
mennyi ideig
kezeli.

Az Ön kérésének a Pitbullcase Kft 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor megadott, vagy a Pitbullcase Kft nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést, vagy a lista adminisztrátornál a személyi azonosságának megadásával azonosítsa magát.

Helyesbítéshez való jog

Ön az adatait a weboldalunkon a belépést követően a profiljában tudja módosítani/megváltoztatni. A kapcsolattartásra feltüntetett e-mail címünkön is kérheti, hogy a megadott személyes adatait módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve, vagy más személyes adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük.

Törléshez való jog

Ön az adatait a weboldalunkon a belépést követően a profiljában tudja törölni. A kapcsolattartásra feltüntetett e-mail címünkön is kérheti, hogy a beléptető rendszerben tárolt személyes adatait töröljük. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a törlést követően a megadott e-mail címén értesítjük.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Pitbullcase Kft-t a Tájékoztató 5. pontjában megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A Hatóság elérhetősége:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

az oldal tetejére