ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatkezelést a PITBULLCASE KFT (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) végzi, az általa üzemeltetett www.pitbullcase.hu, www.pitbullcase.eu, www.pitbullcase.de , www.pitbullcase.sk, www.pitbullcase.ro, www.pitbullcase.co.uk és a www.hatlapod.hu-hoz tartozó franchise oldalak vásárlóinak számára. Az adatkezelés az ügyfél önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, mely a szolgáltatás igénybevétele iránti határozott szándéka alapján vélelmezhető.

Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján történik. A kezelt adatok köre a vásárlók által megadott adatok (név, e-mail cím, lakcím, szállítási, számlázási cím telefonszám, stb. a www.pitbullcase.hu, www.pitbullcase.eu, www.pitbullcase.de , www.pitbullcase.sk, www.pitbullcase.ro, www.pitbullcase.co.uk és a www.hatlapod.hu tartozó franchise honlapokon történő vásárlást követően automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó IP címe, illetve a látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben- a vásárló számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat képez. Az IP cím alapján a látogatás konkrét személyre nem vezethető vissza, névhez nem köthető. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A vásárló által megadandó adatok esetén az adatkezelés célja a vásárló beazonosítása, jogosultságának ellenőrzése, a megrendelt termék kiküldésének lehetősége. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személynek csak a vásárló előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén adunk ki. Ez nem vonatkozik az esetleges jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra.

A vásárló által megadott adatok esetén az adatkezelés időtartama megrendelés hiányában 30 nap. Ezt követően a felhasználó összes elektronikusan nyilvántartott adata törlődik, a postai úton küldött (termékek) küldemény feladási adatait 30 napig megőrizzük, ezt követően ezek is megsemmisítésre kerülnek. A felhasználó írásbeli kérésére az adatokat 8 munkanapon belül töröljük, azok törlését kérheti írásban, az info@pitbullcase.hu e-mail címre küldött levélben.

A vásárlás adatait az Adatkezelő (PITBULLCASE KFT) 1 évig őrzi meg. Ezen adatok a következők: a megrendelés, megrendelt termék, garancia idő, a vásárló személy neve, szállítási címe, számlázási adatai, a vásárlás időpontja, a vásárló email címe és jelszava, a postai szállítás szállítólevele, kézbesítés időpontja, könyvelt postai küldemény dokumentációja.

A megrendelt termék térítéseként befizetett összeg postai, illetve banki adatait az Adatkezelő az idevonatkozó pénzügyi szabályozóknak és törvényeknek megfelelő ideig köteles megőrizni.

A PITBULLCASE KFT. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa, mely módosítást Ön a módosítást követő - a Honlapra történő - első belépéssel megtekinthet és elfogadhat, vagy kérheti az adatai végleges törlést.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Honlap tulajdonosa megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári perben érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. A tulajdonos jogvita esetén - a per tárgyától függően - kiköti a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

az oldal tetejére